Bohoslužby


Ochrana osobných údajov: www.gdpr.kbs.sk
Pondelok
22. jún
19:00 - Trávnica+ Mária a Ján Adamka a rodičia
Utorok
23. jún
19:00 - Podhájska SvätušaPoďakovanie za 60 rokov života
Streda
24. jún
8:00 - Podhájska Belek

18:00 - Podhájska Svätuša

19:00 - Trávnica
Za zdravie a Božiu pomoc

+ Emília a Vincent Mihók a rodičia z oboch strán

+ Jozef Blanár a Apolónia
Štvrtok
25. jún
19:00 - Podhájska Belek+ Imrich, Brigita a rodičia
Piatok
26. jún
19:00 - Trávnica+ Štefan, Rozália a Miroslav Zitrický
Sobota
27. jún
18:00 - Trávnica

19:00 - Podhájska Svätuša
+ Michal Varga

+ Emil Kender a rodičia
Nedeľa
28. jún
8:00 - Podhájska Belek

9:00 - Podhájska Svätuša

10:30 - Trávnica
+ Ján, Hedviga a Henrich

Za veriacich

Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu
Pondelok
29. jún
8:00 - Podhájska Belek

18:00 - Trávnica

19:00 - Podhájska Svätuša
+ Ján, Justína a syn

Za veriacich

Na úmysel darcu
Utorok
30. jún
8:00 - Trávnica

19:00 - Podhájska Svätuša
Za žiakov a učiteľov ZŠ

Streda
1. júl
19:00 - Trávnica+ Mária Kráľovská
Štvrtok
2. júl
19:00 - Podhájska Belek+ Rafael Slivoň
Piatok
3. júl
18:00 - Trávnica

19:00 - Podhájska Svätuša
Za spoločenstvá našej farnosti

+ Štefánia a Leonard Gajdoš a Vít
Sobota
4. júl
18:00 - Trávnica

19:00 - Podhájska Svätuša
+ Helena Bendová - výročná

+ Anna a Ján Kosiba a syn Ján
Nedeľa
5. júl
8:00 - Podhájska Belek

9:00 - Podhájska Svätuša

10:30 - Trávnica
+ Ernest, Amália a Anna

+ Ivan, Katarína a Marek Pánisovi

Za veriacich

Oznamy

 V sobotu bude o 9:00 svätá spoveď prvoprijímajúcich detí a príbuzných, potom bude nácvik detí na Prvé sväté prijímanie
 V nedeľu 28. júna bude v našej farnosti Prvé sväté prijímanie detí.

História farností

Sviatosti

Kontakt

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ TRÁVNICA

Kostolná 132/3

941 46 Trávnica

Telefón: 035/6584104

e-mail: travnica@nrb.sk

Web: www.travnica.fara.sk

Bankové spojenie IBAN: SK6309000000000034733405 

 

 

Farár: Štefan Bebjak

telefón: 0904879480


Kostolník v Trávnici: Ľudovít Varga

Telefón : 0903737006


Kostolníčka v Podhájskej, časť Svätuša: Amália Kosecová

Telefón: 0919069212 


Kostolníčka v Podhájskej, časť Belek: Emília Sládečková

Telefón: 0918593584